Maaseudun Kukkasrahasto Säätiön nuorisoasumiseen liittyvä valmistelu on päättynyt

Selvitystyönsä pohjalta Maaseudun Kukkasrahasto Säätiö on päättänyt, ettei se lähde edistämään nuorisoasuntoihin liittyvää hanketta. Kaikki asiaan liittyvä valmistelutyö ja keskustelu on Maaseudun Kukkasrahasto Säätiön osalta päättynyt, eikä säätiö ryhdy mihinkään jatkotoimenpiteisiin.

Maaseudun Kukkasrahasto Säätiö

Lue lisää

Maaseudun Kukkasrahasto Säätiön nuorisoasumiseen liittyvä valmistelu on päättynyt

Maaseudun Kukkasrahasto Säätiön nuorisoasumiseen liittyvä valmistelu on päättynyt

Kuluneena vuonna on käynyt ilmeiseksi, että Nuorisosäätiön edellytykset jatkaa edullisen nuorisoasumisen tukemista ovat epävarmat. Tilanne vaikuttaa myös tuhansiin säätiön kautta asuntonsa saaneisiin nuoriin. Maaseudun Kukkasrahasto Säätiö on halunnut selvittää, voiko se olla mukana pelastamassa Nuorisosäätiön toiminnan alkuperäistä ydintä eli nuorten edulliseen asumiseen liittyvää toimintaa. 

Vuoden 2020 aikana Maaseudun Kukkasrahasto Säätiö on käynyt NAL Asunnot Oy:n kanssa neuvotteluja ja muiden tahojen kanssa alustavia keskusteluja yhteistyöstä, jolla edullinen nuorisoasuminen voitaisiin turvata.

Näissä keskusteluissa Maaseudun Kukkasrahasto Säätiö on tuonut esiin, että mahdollisen yhteistyön lähtökohtana on keskittyä edullisen nuorisoasumisen tukemiseen ja vahvistaa toiminnan läpinäkyvyyttä ja eettistä kestävyyttä. Maaseudun Kukkasrahasto Säätiö on arvioinut asiaa myös sääntöjensä ja säätiölain vaatimusten kannalta.

Selvitystyönsä pohjalta Maaseudun Kukkasrahasto Säätiö on päättänyt, ettei se lähde edistämään nuorisoasuntoihin liittyvää hanketta. Kaikki asiaan liittyvä valmistelutyö ja keskustelu on Maaseudun Kukkasrahasto Säätiön osalta päättynyt, eikä säätiö ryhdy mihinkään jatkotoimenpiteisiin.

Maaseudun Kukkasrahasto Säätiö toivoo, että keskustelun kohteena olevan nuorisoasuntotoiminnan jatko pystytään turvaamaan siten, että se toteuttaa alkuperäistä tarkoitustaan itsenäistyvien nuorten tukemisesta.

Maaseudun Kukkasrahasto Säätiön omalta osalta asian käsittely on päättynyt.

Maaseudun Kukkasrahasto Säätiö on Suomen Keskusta rp:n lähiyhteisö, mutta se ei voi omien sääntöjensä nojalla rahoittaa puoluetta. Maaseudun Kukkasrahasto Säätiö avustaa vuosittain Suomen Keskustanuoret ry:tä.