Maaseudun Kukkasrahasto Säätiö


Suomalaisen koulutuksen ja kasvatuksen hyväksi jo vuodesta 1949


Maaseudun Kukkasrahasto Säätiö on perustettu 1949 tukemaan nuorisoa maaseudulla ja kaupungeissa. Toiminta alkoi Helsingissä, mutta keskustoimisto toimi Jyväskylässä vuodet 1965-2016, nykyisin säätiö pitää pääpaikkaa Vantaalla.


Säätiön tarkoituksen mukainen toiminta on tukea suomalaista kasvatusta ja koulutusta. Säätiö keskittyi aluksi sodanjälkeisten suurperheiden tukemiseen. Kymmenlapsiset perheet eivät olleet tuolloin harvinaisuuksia. Näiden suurperheiden äideille säätiö järjesti lomaleirejä. Myöhemmin perheiden koko pieneni ja sosiaaliturva parani, äitileirit loppuivat 1970-luvun loppupuolella.


Kasvatustieteen tukemisen säätiö aloitti 1980-luvulla. Säätiö jakoi aluksi yliopistoille tutkimus- ja opintoapurahoja, mutta siirtyi 1990-luvun alkupuolella palkitsemaan parhaiden kasvatustieteen väitöskirjojen tekijöitä. 2000-luvulla kasvatustieteen opiskelijoiden lisäksi säätiö on tukenut myös muiden alojen opiskelijoita ja esimerkiksi vaihto-opiskelua varten toisaalle lähteviä nuoria. Tukea on annettu myös nuorison kanssa työskenteleville järjestöille ja lasten sekä nuorten harrastustoimintaan. Erityisasemassa ovat olleet vähävaraisten perheiden lapset.